TRÀ XANH HỒ THÁC BÀ, LOẠI TRÀ ĐINH
Vườn bưởi Đỏ Tân Lạc mang mã số: BĐ-TY-101-16 (BĐ giống bưởi đỏ Tân Lạc – Hòa Bình, TY: trồng [...]
Vườn Bưởi Diễn mang mã số: BD-GL-101-02 (BD: giống bưởi Diễn, GL: trồng tại Vườn cây Viện Rau Quả TW– [...]
0

TOP

X