Thông tin chung về Công ty Cổ phần  Nông nghiệp hữu cơ VN-GREEN

  • Tên công ty: Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ VN-GREEN
  • Tên quốc tế: JSC of Vietnam Green for Organic Agriculture
  • Địa chỉ: Lưu Khê – Liên Bạt – Ứng Hòa – Hà Nội
  • Mã số thuế: 0107857340
  • Điện thoại: (84) 982981316
  • Website: vngreen.com.vn

Công ty có một đội ngũ các cán bộ có trình độ chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực, đồng thời có được đông đảo đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia và trung tâm Nông nghiệp hữu cơ tham gia tư vấn. Công ty hiện đang triển khai sản xuất, kinh doanh các vật tư nông nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ – tư vấn và liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm bưởi đặc sản các vùng miền và bưởi Da Xanh từ các tỉnh Bến Tre, Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng.