VN-GREEN-Shop

VN-GREEN-Shop là cửa hàng trưng bày và bán các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hữu cơ VN-GREEN.

  • Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hữu cơ VN-GREEN, Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội
  • +84 982981616
  • vngreen01@gmail.com

Giờ mở cửa

Thứ hai – Thứ bảy: 7.00 AM – 6.00 PM

Liên hệ

Bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào ô dưới đây và gửi cho chúng tôi. Các thông tin bạn gửi sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật của Công ty. Các ô có dấu (*) là bắt buộc.

Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ