Trung tâm nông nghiệp hữu cơ nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ tại Mỹ Đức, Hà Nội, 2010.
0

Chủ nhiệm HTX Đại Nghĩa huyên Mỹ Đức (nơi đầu tiên Trung tâm nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ giống Bắc thơm 7)

NHỮNG HÌNH ẢNH KHI CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ VÀO DỰ ÁN VỚI NHẬT CHO NHÓM NÔNG DÂN THÔN THƯỢNG PHÚC, ĐỒNG PHÚ, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI (NAY LÀ HTX NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ĐỒNG PHÚ)


Cán bộ Trung tâm cùng 2 chuyên gia Nhật thăm lại cánh đồng lúa hữu cơ do Trung tâm và Đại học Tokyo giúp xây dựng

Bí thư xã Đồng Phú (Nữ) tặng Giáo sư Phạm Tiến Dũng bức tranh ghi nhận công sức chuyển giao và cùng hướng dẫn xây dựng cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ cho xã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 2 lần so với trồng lúa truyền thống trước đây của xã

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X