Bưởi Diễn, BD-CM-105-07

Vườn bưởi diễn mang mã số: BD-CM-105-07 (BD giống bưởi Diễn, XM: trồng tại huyện Chương Mỹ – Hà Nội; 105 mã số vườn trồng của ông Nguyễn Văn xã Trần phú; 07: vườn bưởi này được trồng năm 2007, Điện thoại liên hệ


Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X