Bưởi Diễn, BD-YB-101-08

Vườn bưởi diễn mang mã số: BD-YB-101-08 (BD giống bưởi Diễn, XM: trồng tại huyện Yên Bình – Yên Bái; 101 mã số vườn trồng của ông Chi xã Bạch Hà; 08: vườn bưởi này được trồng năm 2008, Điện thoại liên hệ:


Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X